Resurse

Resurse materiale

 • 11 Sali de clasa , din care :

o sala de clasa este si cabinet AEL
o sala de clasa este si  laborator biologie/chimie/fizica
o sală de documentare

 • Sala de sport
 • Biblioteca scolara
 • Cabinet documentare
 • Cabinet director
 • Cancelarie
 • Birou secretariat – contabilitate
 • Grupuri sanitare
 • Cabinet medical
 • Camera  pentru distribuirea cornului si laptelui dotat cu frigider;
 • Arhiva

Resurse organizationale

Organizatii formale

 • Consiliul profesoral
 • Consiliul de administratie
 • Consiliul clasei
 • Comisii metodice

Organizatii informale

 • Comitetul de parinti
 • Consiliul elevilor

Comisii

 • Comisia A.R.A.C.I.P
 • Comisia pentru curriculum
 • Comisia de perfectionare a muncii metodice
 • Comisia de coordonare a activitatilor extracurriculare
 • Comisia de consiliere si orientare scolara
 • Comisia de elaborare a orarului
 • Comisia de monitorizare a serviciului pe scoala
 • Comisia de control a ritmicitatii notarii
 • Comisia de control a documentelor scolare
 • Comisia de organizare a serviciului administrativ
 • Comisia pentru aplicare a N.T.S.M
 • Comisia de urmarire a starii disciplinare
 • Comisia P.S.I. si pentru protectie civila
 • Comisiile dirigintilor claselor V – VI
 • Comisiile dirigintilor claselor VII – VIII
 • Comisia pentru asigurarea securitatii in scoala

Resurse umane

Scoala dispune de 31 cadre didactice calificate, din care:

 • gradul didactic I – 17
 • gradul didactic II – 2
 • gradul didactic DEFINITIV – 9
 • debutanti – 3
 • cadre didactice cu studii postuniversitare – 2
 • metodisti – 1
 • indrumatori de practica pedagogica – 2
 • gradatie de merit – 3