PNRAS

Schema de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar
Beneficiar: Școala Gimnazială nr. 16, Galați
Titlul proiectului: ”Diminuarea abandonului școlar și a absenteismului în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 16, Galați”
Cod proiect: F-PNRAS-1-2022-0254

Școala Gimnazială Nr. 16, Galați, în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar și a Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație desfășoară Proiectul ”Diminuarea abandonului școlar și a absenteismului în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 16, Galați”, în perioada 2022-2025 cu o valoare de 690532 lei, având estimat un număr de 80 de elevi-grup țintă.

Obiectivele vizate:
– Asigurarea programelor educaționale, prin derularea unor activități de remediere la limba română și matematică;
– Asigurarea de programe psiho-pedagogice în vederea dezvoltării unui climat pozitiv și incluziv prin ședințe de consiliu a elevilor și familiilor acestora;
– Asigurarea unor stimulente condiționate de prezența la școală și de rezultatele la învățătură prin burse, excursii, gustări zilnice, etc.;
– Asigurarea unui mediu stimulativ pentru cadrele didactice prin participarea acestora la cursuri de formare și prin amenajarea unei săli de clasă ca centru de documentare și lucru cu elevii aflați în situație de risc al abandonului școlar.

Promovare PNRAS la nivelul unității școlare

Noutăți despre PNRAS

Comunicat de presă:

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

04 octombrie 2022 reprezintă un moment important pentru Școala Gimnazială nr.16 Galați. Este ziua în care s-a semnat Contractul de finanțare din cadrul proiectului PNRAS, cod proiect F-PNRAS-1-2022-0254, cu o valoare totală proiect de 690.532,00 lei.

Fiind unul dintre norocoșii beneficiari ai acestui proiect cu finanțare europeană, Școala Gimnazială nr.16 Galați își propune dezvoltarea sistemului educațional din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 16 din Municipiul Galați pentru a răspunde nevoilor copiilor școlarizați care înregistrează risc de abandon școlar.
Obiectivul general al proiectului se încadrează în obiectivul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, având următoarele obiective specifice:
1. Asigurarea programelor educaționale pentru un număr de 81 de elevi (din clasele a V-a, a VI-a și a VII-a) prin derularea unor activități și programe educaționale – de tip școala după școală la limba și literatura română și la matematică în vederea reducerii procentului de elevi care nu participă la Evaluarea Naționala sau obțin note sub șase.
2. Asigurarea de programe psiho – pedagogice în vederea dezvoltării unui climat pozitiv și incluziv în clasele de elevi prin desfășurarea de ședințe de consiliere și îndrumare a elevilor și familiilor/tutorilor acestora pentru reducerea absenteismului la clasă, combaterea violenței, facilitarea învățării, sprijinirea colaborării cu părinții/tutorii, stimularea lucrului în echipă.
3. Sprijinirea familiilor acestor copii prin activități suplimentare derulate în cadrul școlii, astfel încât să-și amelioreze condițiile de existență (asigurarea unei mese în zilele în care se lucrează suplimentar la școală și a unor stimulente condiționate de prezența la școală și de rezultatele la învățătură);
4. Asigurarea unui mediu stimulativ pentru cadrele didactice prin derularea unor cursuri de formare și prin amenajarea unei Săli de clasă ca centru de documentare și lucru cu elevii aflați în situație de risc al abandonului școlar.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

”PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” –  https://mfe.gov.ro/pnrr/