Conditii specifice de ocupare a posturilor didactice și lista catedrelor vacante in anul scolar 2024-2025