CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST TEMPORAR VACANT DE BIBLIOTECAR I M (0,5 norme)